Denken over vertalen

2 jan

Image

Ten eerste: een gelukkig en gezond 2013 toegewenst voor alle collega’s, opdrachtgevers en bezoekers van de website van Ampersand Text&Translation.

Het nieuwe jaar is voor mij van start gegaan met een interessante opdracht: ik ben bezig met het (her)schrijven van een module die HBO-vertaalstudenten in staat moet stellen hun vertaalkeuzes beter te maken en te beargumenteren. Denken óver vertalen, dus.

Vertalen is niet alleen een vak, maar ook een wetenschap. De keuzes die een vertaler maakt hangen niet alleen af van het woord / de zin op de pagina, maar ook van de doelgroep, het type tekst en de stijl waarin de tekst is geschreven. Pas met die elementen in het achterhoofd kan de vertaler zorgen voor een perfecte vertaling.Het is leuk en uitdagend om studenten daarbij op het goede spoor te zetten.

Een mooie opdracht dus, waar ik met plezier aan werk – een goed begin van het nieuwe jaar!

 

Literaire Vertaaldagen

20 dec

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december vonden in de Rode Hoed in Amsterdam de 14e Literaire Vertaaldagen plaats. Thema: de zichtbaarheid van de vertaler.

Het is goed voor de erkenning van vertalen als vakgebied, dat de vertaler zelf ook meer zichtbaar is. Als literair vertaler stel je jezelf in dienst van de brontekst, met het doel die tekst zo goed en authentiek mogelijk toegankelijk te maken voor een breder publiek. Daarmee ben je voor de auteur, de lezer en de uitgever van groot belang. Wat meer aandacht voor de persoon en het vak van vertaler is dus zeker op zijn plaats. Er werd onder andere gesproken over de zin en onzin van zichtbaarheid in de sociale media zoals Twitter en Facebook, en natuurlijk waren er ook de vakinhoudelijke workshops.

Het Vertalershuis (foto Gerhard Jaeger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website van het Vertalershuis vind je het programma, een verslag van de dagen is te vinden op het weblog Cultuurbewust.nl.

Taaltrainersdag NRTO

30 nov

Op 17 november jl. heb ik deelgenomen aan de jaarlijkste taaltrainersdag van de NRTO. Het hoofdthema was: virtuele werelden in het talenonderwijs. Wat heb ik genoten van de lezing van Ton Koenraad en zijn Britse collega (via Skype), die lieten zien hoe je virtuele werelden als Second Life kunt inzetten bij het leren van een taal. Hier kun je werkelijk elke situatie uit het dagelijks leven simuleren; ideaal dus voor taalstudenten.

http://www.kennislink.nl/upload/178764_962_1191324266486-second_life_logo.jpg

Verder nog boeiende workshops gevolgd van Merel Elsen over de inzet van NLP (www.nlpmatters.nl) en van Arielle Brouwer over je presentatie als professionele taaltrainer (www.brouwertraining.nl).

Een leerzame dag die ook nog heel gezellig was!

Rock your English!

18 okt

Buffi Duberman

Ik ben (gelukkig) de enige niet die zich weleens ergert aan de oerhollandse uitspraak van het Engels door Nederlandse acteurs die naar Hollywood zijn vertrokken, of aan de kromme Dunglish-uitdrukkingen van politici (“We are a nation of undertakers”).  Gelukkig zit er verbetering in het Engels van de vaderlandse popsterren, met dank aan Buffi Duberman.

Een leuk artikel in de Volkskrant van 12 september waaruit o.a. blijkt dat grammatica helemaal niet saai is, maar wél belangrijk – voor je het weet zeg je iets wat je helemaal niet zo bedoeld had.

Rock your English

Is that a fish in your ear?

4 okt

Helaas komt de Babel Fish uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy van de onovertroffen Douglas Adams niet in het wild voor op aarde :-) .  Jammer – zo’n visje in je oor waardoor je elke taal op aarde (en daarbuiten) meteen verstaat zou wel heel handig zijn.  Zonder die vis zullen we nog steeds andere talen moeten leren en gebruik maken van vertalers en tolken. Er zijn nogal wat misverstanden over tolken en vertalers, met name dat iedereen die twee talen spreekt ook meteen vertaler is. Dat is niet helemaal waar… Vertalen is een vak apart! David Bellos legt in dit toegankelijke boek uit dat vertalen niet zomaar een kwestie is van een woordenboek loslaten op een stukje tekst. Niet alleen leuk voor vertalers, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in taal, tekst en schrijven.

VERTALEN TEKSTREDACTIE BIJLES ENGELS NEDERLANDS